BOGHANDLER BØRGE NIELSEN OG HUSTRUS FOND
NORMAL

CVR · 18754770
1999
Stiftet
JAN 2012DEC 2012
Likviditetsgrad
2714%
Meget god
Afkastningsgrad
-4%
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
96%
Meget god
Nøgletal
2012
Likviditetsgrad2714%
Afkastningsgrad-4%
Soliditetsgrad96%
Beløb i DKK 1.000
Bruttofortjeneste
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
2008
2009
2010
2011
2012
Beløb i DKK 1.000
Årets resultat
3
3
2
2
1
1
0
2008
2009
2010
2011
2012
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse
2012
Omsætning-
Bruttofortjeneste-54
Primært resultat-54
Finansielle poster netto57
Resultat før skat3
Årets resultat3
Beløb i DKK 1.000
Aktiver i alt
1.500
1.000
500
0
2008
2009
2010
2011
2012
Beløb i DKK 1.000
Egenkapital
1.500
1.000
500
0
2008
2009
2010
2011
2012
Beløb i DKK 1.000
Aktiver
2012
Immaterielle anlægsaktiver-
Materielle anlægsaktiver-
Finansielle anlægsaktiver-
Anlægsaktiver i alt-
Omsætningsaktiver1.447
Aktiver i alt1.447
Beløb i DKK 1.000
Passiver
2012
Egenkapital1.394
Langfristet gæld-
Kortfristet gæld53
Passiver i alt1.447
Regnskabsperiode
2012
Startdato01-01-2012
Slutdato31-12-2012