KIM BILDSØE JESSEN HOLDING ApS

CVR · 33639856
2011
Stiftet
JAN 2021DEC 2021
Likviditetsgrad
287%
Meget god
Afkastningsgrad
29%
Meget god
Soliditetsgrad
85%
Meget god
Nøgletal
2021
2020
2019
2018
2017
Likviditetsgrad287%450%428%392%359%
Afkastningsgrad29%25%1%-5%14%
Soliditetsgrad85%82%82%85%85%
Beløb i DKK 1.000
Bruttofortjeneste
250
200
150
100
50
0
-50
2017
2018
2019
2020
2021
Beløb i DKK 1.000
Årets resultat
400
300
200
100
0
2017
2018
2019
2020
2021
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse
2021
2020
2019
2018
2017
Omsætning-----
Bruttofortjeneste2221635-3695
Primært resultat2221635-3695
Finansielle poster netto-1-10160235
Resultat før skat2151625124330
Årets resultat2151625124337
Beløb i DKK 1.000
Aktiver i alt
800
600
400
200
0
2017
2018
2019
2020
2021
Beløb i DKK 1.000
Egenkapital
800
600
400
200
0
2017
2018
2019
2020
2021
Beløb i DKK 1.000
Aktiver
2021
2020
2019
2018
2017
Immaterielle anlægsaktiver-----
Materielle anlægsaktiver-----
Finansielle anlægsaktiver429139131281305
Anlægsaktiver i alt429139131281305
Omsætningsaktiver330517471422378
Aktiver i alt759656602703683
Beløb i DKK 1.000
Passiver
2021
2020
2019
2018
2017
Egenkapital644541492595577
Langfristet gæld-----
Kortfristet gæld115115110108105
Passiver i alt759656602703683
Regnskabsperiode
2021
2020
2019
2018
2017
Startdato01-01-202101-01-202001-01-201901-01-201801-01-2017
Slutdato31-12-202131-12-202031-12-201931-12-201831-12-2017