PENM I INVEST A/S
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION

CVR · 29426287
2006
Stiftet
JAN 2020DEC 2020
Likviditetsgrad
Ikke beregnet
Afkastningsgrad
-4%
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
100%
Meget god
Nøgletal
2020
2019
2018
2017
2016
Likviditetsgrad-----
Afkastningsgrad-4%-4%-2%-5%-3%
Soliditetsgrad100%100%100%100%100%
Beløb i DKK 1.000
Bruttofortjeneste
0
-5
-10
-15
2016
2017
2018
2019
2020
Beløb i DKK 1.000
Årets resultat
0
-5
-10
-15
-20
-25
2016
2017
2018
2019
2020
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse
2020
2019
2018
2017
2016
Omsætning0----
Bruttofortjeneste-10-10-5-14-9
Primært resultat-10-10-5-14-9
Finansielle poster netto----2
Resultat før skat-10-10-24-3-17
Årets resultat-8-8-22-1-3
Beløb i DKK 1.000
Aktiver i alt
400
300
200
100
0
2016
2017
2018
2019
2020
Beløb i DKK 1.000
Egenkapital
400
300
200
100
0
2016
2017
2018
2019
2020
Beløb i DKK 1.000
Aktiver
2020
2019
2018
2017
2016
Immaterielle anlægsaktiver-----
Materielle anlægsaktiver-----
Finansielle anlægsaktiver--02312
Anlægsaktiver i alt--02312
Omsætningsaktiver268276284283295
Aktiver i alt268276284306307
Beløb i DKK 1.000
Passiver
2020
2019
2018
2017
2016
Egenkapital268276284306307
Langfristet gæld-----
Kortfristet gæld-----
Passiver i alt268276284306307
Regnskabsperiode
2020
2019
2018
2017
2016
Startdato01-01-202001-01-201901-01-201801-01-201701-01-2016
Slutdato31-12-202031-12-201931-12-201831-12-201731-12-2016