EDC Poul Erik Bech, Birkerød A/S
CVR · 37172049

EDC Poul Erik Bech, Birkerød A/S

CVR · 37172049
2015
Stiftet
2
Ansatte
JAN 2021DEC 2021
Likviditetsgrad
882%
Meget god
Afkastningsgrad
-62%
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
90%
Meget god
Nøgletal
2021
2020
2019
2018
2017
Likviditetsgrad882%485%74%17%22%
Afkastningsgrad-62%--72%-99%-15%
Soliditetsgrad90%81%43%-125%-39%
Beløb i DKK 1.000
Bruttofortjeneste
1.500
1.000
500
0
-500
2017
2018
2019
2020
2021
Beløb i DKK 1.000
Årets resultat
0
-200
-400
-600
-800
-1.000
2017
2018
2019
2020
2021
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse
2021
2020
2019
2018
2017
Omsætning-----
Bruttofortjeneste-143-243106011.439
Primært resultat-336--519-992-164
Finansielle poster netto0-21-43-65-52
Resultat før skat-336-710-562-1.058-216
Årets resultat-262-554-438-827-171
Beløb i DKK 1.000
Aktiver i alt
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2017
2018
2019
2020
2021
Beløb i DKK 1.000
Egenkapital
1.000
500
0
-500
-1.000
-1.500
2017
2018
2019
2020
2021
Beløb i DKK 1.000
Aktiver
2021
2020
2019
2018
2017
Immaterielle anlægsaktiver-0486657829
Materielle anlægsaktiver-0173757
Finansielle anlægsaktiver6969686867
Anlægsaktiver i alt6969571762952
Omsætningsaktiver476862146245138
Aktiver i alt5459317171.0071.090
Beløb i DKK 1.000
Passiver
2021
2020
2019
2018
2017
Egenkapital491753307-1.255-427
Langfristet gæld-0213815878
Kortfristet gæld541781971.447639
Passiver i alt5459317171.0071.090
Regnskabsperiode
2021
2020
2019
2018
2017
Startdato01-01-202101-01-202001-01-201901-01-201801-01-2017
Slutdato31-12-202131-12-202031-12-201931-12-201831-12-2017