SMandrup Holding IVS

CVR · 40266909 · Reklamebeskyttet
2019
Stiftet
FEB 2019JUN 2020
Likviditetsgrad
0%
Ikke tilfredsstillende
Afkastningsgrad
-30%
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
-30%
Ikke tilfredsstillende
Nøgletal
2020
Likviditetsgrad0%
Afkastningsgrad-30%
Soliditetsgrad-30%
Beløb i DKK 1.000
Bruttofortjeneste
0
-1
-2
-3
-4
-5
2016
2017
2018
2019
2020
Beløb i DKK 1.000
Årets resultat
0
-1
-2
-3
-4
-5
2016
2017
2018
2019
2020
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse
2020
Omsætning-
Bruttofortjeneste-5
Primært resultat-5
Finansielle poster netto-
Resultat før skat-5
Årets resultat-5
Beløb i DKK 1.000
Aktiver i alt
20
15
10
5
0
2016
2017
2018
2019
2020
Beløb i DKK 1.000
Egenkapital
0
-1
-2
-3
-4
-5
2016
2017
2018
2019
2020
Beløb i DKK 1.000
Aktiver
2020
Immaterielle anlægsaktiver-
Materielle anlægsaktiver-
Finansielle anlægsaktiver17
Anlægsaktiver i alt17
Omsætningsaktiver0
Aktiver i alt17
Beløb i DKK 1.000
Passiver
2020
Egenkapital-5
Langfristet gæld17
Kortfristet gæld5
Passiver i alt17
Regnskabsperiode
2020
Startdato18-02-2019
Slutdato30-06-2020