Søg...
Søg efter virksomhed eller person
Branche:

Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

- Anden finansiel formidling hovedsagelig omfattende fordeling af midler bortset fra långivning: - Investering for egen regning i værdipapirer eller andre finansielle dokumenter, fx aktier, obligationer, indlånsbeviser mv. - Factoring - Confirming - Indgåelse af swaps, optioner og andre dækningsforretninger - Koncerninterne finansieringsaktiviteter, fx netting eller cashpooling

Mest omtalte i virksomhederne:
Mest omtalte i virksomhederne:
Branche:

Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

- Anden finansiel formidling hovedsagelig omfattende fordeling af midler bortset fra långivning: - Investering for egen regning i værdipapirer eller andre finansielle dokumenter, fx aktier, obligationer, indlånsbeviser mv. - Factoring - Confirming - Indgåelse af swaps, optioner og andre dækningsforretninger - Koncerninterne finansieringsaktiviteter, fx netting eller cashpooling

Omtale

Omtale er målt på antal artikler de seneste to år, med mindre andet er angivet. Er en artikel publiceret i flere medier, tæller den med en gang for hvert medie.

Søg...
Søg efter virksomhed eller person

Omtale

Omtale er målt på antal artikler de seneste to år, med mindre andet er angivet. Er en artikel publiceret i flere medier, tæller den med en gang for hvert medie.

Landsbyggefonden
Bruun & Hjejle I/S
Velux Fonden
Gorrissen Federspiel
MGK ApS
GRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND
Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

- Anden finansiel formidling hovedsagelig omfattende fordeling af midler bortset fra långivning: - Investering for egen regning i værdipapirer eller andre finansielle dokumenter, fx aktier, obligationer, indlånsbeviser mv. - Factoring - Confirming - Indgåelse af swaps, optioner og andre dækningsforretninger - Koncerninterne finansieringsaktiviteter, fx netting eller cashpooling