Indsamling af farligt affald
Virksomheder
28
Branchekode
381200
Om denne branche

Indsamling af farligt affald, fx: 10- Spildolie fra skibe og autoværksteder 10- Farligt bioaffald 10- Radioaktivt affald 10- Brugte batterier osv. 10- Drift af anlæg til overførsel af farligt affald

Om denne branche

Indsamling af farligt affald, fx: 10- Spildolie fra skibe og autoværksteder 10- Farligt bioaffald 10- Radioaktivt affald 10- Brugte batterier osv. 10- Drift af anlæg til overførsel af farligt affald

Mest omtalte virksomheder:

Omtale

Omtale er målt på antal artikler de seneste to år, med mindre andet er angivet. Er en artikel publiceret i flere medier, tæller den med en gang for hvert medie.

Mest omtalte personer:

Omtale

Omtale er målt på antal artikler de seneste to år, med mindre andet er angivet. Er en artikel publiceret i flere medier, tæller den med en gang for hvert medie.

NOVA
SMOKA I/S
Modtagestation Syddanmark I/S
Tasiusami atserineq
Dansk Renovation
I/S ALFA Specialaffald
Om denne branche

Indsamling af farligt affald, fx: 10- Spildolie fra skibe og autoværksteder 10- Farligt bioaffald 10- Radioaktivt affald 10- Brugte batterier osv. 10- Drift af anlæg til overførsel af farligt affald