Søg...
Søg efter virksomhed eller person
Mest omtalte virksomheder:
Branche:

Juridisk bistand

- Repræsentation af den ene parts interesser over for den anden part i sager, som eventuelt er indbragt for domstole eller andre retslige instanser. Denne virksomhed udøves af eller under tilsyn af advokater: - Rådgivning og repræsentation i civile sager - Rådgivning og repræsentation i straffesager - Rådgivning og repræsentation i forbindelse med faglige konflikter - Generel juridisk rådgivning, udfærdigelse af juridiske dokumenter: - Stiftelsesoverenskomster, interessentskabskontrakter og lignende dokumenter i forbindelse med stiftelse af selskaber - Patenter og ophavsret - Udfærdigelse af skøder, testamenter, båndlæggelsesdokumenter mv. - Anden virksomhed, der udøves af notarius publicus, fogeder, voldgiftsdommere, opmænd mv.

Mest omtalte i virksomhederne:
Mest omtalte i virksomhederne:
Branche:

Juridisk bistand

- Repræsentation af den ene parts interesser over for den anden part i sager, som eventuelt er indbragt for domstole eller andre retslige instanser. Denne virksomhed udøves af eller under tilsyn af advokater: - Rådgivning og repræsentation i civile sager - Rådgivning og repræsentation i straffesager - Rådgivning og repræsentation i forbindelse med faglige konflikter - Generel juridisk rådgivning, udfærdigelse af juridiske dokumenter: - Stiftelsesoverenskomster, interessentskabskontrakter og lignende dokumenter i forbindelse med stiftelse af selskaber - Patenter og ophavsret - Udfærdigelse af skøder, testamenter, båndlæggelsesdokumenter mv. - Anden virksomhed, der udøves af notarius publicus, fogeder, voldgiftsdommere, opmænd mv.

Omtale

Omtale er målt på antal artikler de seneste to år, med mindre andet er angivet. Er en artikel publiceret i flere medier, tæller den med en gang for hvert medie.

Søg...
Søg efter virksomhed eller person

Omtale

Omtale er målt på antal artikler de seneste to år, med mindre andet er angivet. Er en artikel publiceret i flere medier, tæller den med en gang for hvert medie.

Bech-Bruun
Kromann Reumert
Advokatfirmaet Poul Schmith, Kammeradvokaten I/S
ADVODAN SLAGELSE I/S
ADVODAN Næstved I/S
Advodan I/S
Vermeij & Staunskjær I/S
SIRIUS advokater I/S
Juristerne
Advokatfirmaet Collin I/S
LRP I/S

Juridisk bistand

- Repræsentation af den ene parts interesser over for den anden part i sager, som eventuelt er indbragt for domstole eller andre retslige instanser. Denne virksomhed udøves af eller under tilsyn af advokater: - Rådgivning og repræsentation i civile sager - Rådgivning og repræsentation i straffesager - Rådgivning og repræsentation i forbindelse med faglige konflikter - Generel juridisk rådgivning, udfærdigelse af juridiske dokumenter: - Stiftelsesoverenskomster, interessentskabskontrakter og lignende dokumenter i forbindelse med stiftelse af selskaber - Patenter og ophavsret - Udfærdigelse af skøder, testamenter, båndlæggelsesdokumenter mv. - Anden virksomhed, der udøves af notarius publicus, fogeder, voldgiftsdommere, opmænd mv.