Lovpligtig socialsikring mv.
Virksomheder
74
Branchekode
843000
Branchenyheder:
Om denne branche

Lovpligtige socialsikringsordninger, herunder sygeforsikring, arbejdsulykkesforsikring og arbejdsløshedsforsikring, samt alderspension og ordninger, der dækker indtægtstab ved barsel, midlertidig uarbejdsdygtighed, tab af forsørger mv.

Ordninger uden bidragspligt, hvor midlerne hovedsageligt hidrører fra det offentlige

Mest omtalte i virksomhederne:
FTF-A Funktionærernes og Tjeneste- Mændenes Fælles Arbejdsløshedsks Arbejdsløshedskasse
1
Steen Lund Olsen
Formand
Omtalt i 58 artikler.
Om denne branche

Lovpligtige socialsikringsordninger, herunder sygeforsikring, arbejdsulykkesforsikring og arbejdsløshedsforsikring, samt alderspension og ordninger, der dækker indtægtstab ved barsel, midlertidig uarbejdsdygtighed, tab af forsørger mv.

Ordninger uden bidragspligt, hvor midlerne hovedsageligt hidrører fra det offentlige

Mest omtalte personer:
FTF-A Funktionærernes og Tjeneste- Mændenes Fælles Arbejdsløshedsks Arbejdsløshedskasse
1
Steen Lund Olsen
Formand
Omtalt i 58 artikler.
Mest omtalte personer:

Omtale

Omtale er målt på antal artikler de seneste to år, med mindre andet er angivet. Er en artikel publiceret i flere medier, tæller den med en gang for hvert medie.

Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOA)
Akademikernes A-kasse
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
LØNMODTAGERNES GARANTIFOND
Akademikernes
Arbejdsløshedskassen ASE
TEKNIKERNES ARBEJDSLØSHEDSKASSE
FTFa
Din Sundhedsfaglige A-kasse
Din Sundhedsfaglige A-kasse
Din Sundhedsfaglige A-kasse
Kristelig A-kasse
FTF-A Funktionærernes og Tjeneste- Mændenes Fælles Arbejdsløshedsks Arbejdsløshedskasse
1
Steen Lund Olsen
Formand
Omtalt i 58 artikler.
Ase Lønmodtager
Lærernes a-kasse
Lærernes a-kasse
A-kassen Frie
Min A-kasse
MAGISTRENES ARBEJDSLØSHEDSKASSE
A-kassen LH
Om denne branche

Lovpligtige socialsikringsordninger, herunder sygeforsikring, arbejdsulykkesforsikring og arbejdsløshedsforsikring, samt alderspension og ordninger, der dækker indtægtstab ved barsel, midlertidig uarbejdsdygtighed, tab af forsørger mv.

Ordninger uden bidragspligt, hvor midlerne hovedsageligt hidrører fra det offentlige