Lovpligtig socialsikring mv.
Virksomheder
107
Branchekode
843000
Om denne branche

Lovpligtige socialsikringsordninger, herunder sygeforsikring, arbejdsulykkesforsikring og arbejdsløshedsforsikring, samt alderspension og ordninger, der dækker indtægtstab ved barsel, midlertidig uarbejdsdygtighed, tab af forsørger mv. 10- Ordninger uden bidragspligt, hvor midlerne hovedsageligt hidrører fra det offentlige

Omtale

Omtale er målt på antal artikler de seneste to år, med mindre andet er angivet. Er en artikel publiceret i flere medier, tæller den med en gang for hvert medie.

Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOA)
1
Helena Mikkelsen
Forbundssekretær
Omtalt i 40 artikler.
Akademikernes A-kasse
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
LØNMODTAGERNES GARANTIFOND
Arbejdsløshedskassen ASE
TEKNIKERNES ARBEJDSLØSHEDSKASSE
Akademikernes
FTFa
Din Sundhedsfaglige A-kasse
Din Sundhedsfaglige A-kasse
Din Sundhedsfaglige A-kasse
FTF-A Funktionærernes og Tjeneste- Mændenes Fælles Arbejdsløshedsks Arbejdsløshedskasse
Din Faglige A-kasse
Lærernes a-kasse
Kristelig A-kasse
Lærernes a-kasse
Min A-kasse
A-kassen Frie
A-kassen LH
Om denne branche

Lovpligtige socialsikringsordninger, herunder sygeforsikring, arbejdsulykkesforsikring og arbejdsløshedsforsikring, samt alderspension og ordninger, der dækker indtægtstab ved barsel, midlertidig uarbejdsdygtighed, tab af forsørger mv. 10- Ordninger uden bidragspligt, hvor midlerne hovedsageligt hidrører fra det offentlige