AKTIESELSKABET REINHOLDT W. JORCK

CVR · 53385028
1913
Stiftet
5-10
Ansatte
JAN 2021DEC 2021
Koncernregnskab
Firmaregnskab
Likviditetsgrad
9%
Ikke tilfredsstillende
Afkastningsgrad
9%
Tilfredsstillende
Soliditetsgrad
48%
Meget god
Nøgletal
2021
2020
2019
2018
2017
Likviditetsgrad9%11%10%50%29%
Afkastningsgrad9%-1%17%4%5%
Soliditetsgrad48%46%66%65%64%
Beløb i DKK 1.000
Bruttofortjeneste
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2017
2018
2019
2020
2021
Beløb i DKK 1.000
Årets resultat
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
-50.000
2017
2018
2019
2020
2021
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse
2021
2020
2019
2018
2017
Omsætning104.684104.853110.673107.706104.573
Bruttofortjeneste75.11475.80982.11381.39979.148
Primært resultat200.709-20.457350.46968.94080.214
Finansielle poster netto-9.929-10.610-8.407-9.966-10.131
Resultat før skat190.779-31.067342.06258.97370.082
Årets resultat148.971-20.391264.77646.09155.444
Beløb i DKK 1.000
Aktiver i alt
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2017
2018
2019
2020
2021
Beløb i DKK 1.000
Egenkapital
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2017
2018
2019
2020
2021
Beløb i DKK 1.000
Aktiver
2021
2020
2019
2018
2017
Immaterielle anlægsaktiver-----
Materielle anlægsaktiver2.171.8831.967.5772.015.3401.674.1301.650.591
Finansielle anlægsaktiver-----
Anlægsaktiver i alt2.171.8831.967.5772.015.3401.674.1301.650.591
Omsætningsaktiver2.6233.1702.3528.88517.799
Aktiver i alt2.174.5061.970.7462.017.6921.683.0151.668.390
Beløb i DKK 1.000
Passiver
2021
2020
2019
2018
2017
Egenkapital1.037.477903.6261.323.8751.085.5991.065.109
Langfristet gæld841.906807.238425.551411.722378.267
Kortfristet gæld28.76730.01424.67317.89962.346
Passiver i alt2.174.5061.970.7462.017.6921.683.0151.668.390
Regnskabsperiode
2021
2020
2019
2018
2017
Startdato01-01-202101-01-202001-01-201901-01-201801-01-2017
Slutdato31-12-202131-12-202031-12-201931-12-201831-12-2017