Anla Ejendomme Slagelse ApS

CVR · 40827072 · Reklamebeskyttet
2019
Stiftet
OKT 2019SEP 2020
Likviditetsgrad
0%
Ikke tilfredsstillende
Afkastningsgrad
3%
Svag
Soliditetsgrad
1%
Ikke tilfredsstillende
Nøgletal
2020
Likviditetsgrad0%
Afkastningsgrad3%
Soliditetsgrad1%
Beløb i DKK 1.000
Bruttofortjeneste
100
80
60
40
20
0
2016
2017
2018
2019
2020
Beløb i DKK 1.000
Årets resultat
0
-5
-10
-15
2016
2017
2018
2019
2020
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse
2020
Omsætning-
Bruttofortjeneste89
Primært resultat68
Finansielle poster netto-80
Resultat før skat-12
Årets resultat-14
Beløb i DKK 1.000
Aktiver i alt
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2016
2017
2018
2019
2020
Beløb i DKK 1.000
Egenkapital
30
25
20
15
10
5
0
2016
2017
2018
2019
2020
Beløb i DKK 1.000
Aktiver
2020
Immaterielle anlægsaktiver-
Materielle anlægsaktiver2.581
Finansielle anlægsaktiver-
Anlægsaktiver i alt2.581
Omsætningsaktiver13
Aktiver i alt2.594
Beløb i DKK 1.000
Passiver
2020
Egenkapital26
Langfristet gæld48
Kortfristet gæld2.519
Passiver i alt2.594
Regnskabsperiode
2020
Startdato01-10-2019
Slutdato30-09-2020