AP HOLDING AF 2011 ApS
OPLØST EFTER ERKLÆRING

CVR · 34087083
2011
Stiftet
JAN 2018DEC 2018
Likviditetsgrad
1464%
Meget god
Afkastningsgrad
-4%
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
93%
Meget god
Nøgletal
2018
2017
2016
2015
2014
Likviditetsgrad1464%1984%2271%12929%16476%
Afkastningsgrad-4%-14%-149%-18%-2%
Soliditetsgrad93%95%96%99%99%
Beløb i DKK 1.000
Bruttofortjeneste
1.000
800
600
400
200
0
2014
2015
2016
2017
2018
Beløb i DKK 1.000
Årets resultat
0
-100
-200
-300
-400
-500
2014
2015
2016
2017
2018
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse
2018
2017
2016
2015
2014
Omsætning--32-49016422
Bruttofortjeneste-----
Primært resultat-7-41-498-172-30
Finansielle poster netto0---0
Resultat før skat-7-41-498-172-30
Årets resultat-5-39-496-166-28
Beløb i DKK 1.000
Aktiver i alt
1.500
1.000
500
0
2014
2015
2016
2017
2018
Beløb i DKK 1.000
Egenkapital
1.500
1.000
500
0
2014
2015
2016
2017
2018
Beløb i DKK 1.000
Aktiver
2018
2017
2016
2015
2014
Immaterielle anlægsaktiver-----
Materielle anlægsaktiver-----
Finansielle anlægsaktiver00000
Anlægsaktiver i alt00000
Omsætningsaktiver1832963359701.236
Aktiver i alt1832963359701.236
Beløb i DKK 1.000
Passiver
2018
2017
2016
2015
2014
Egenkapital1712813209621.228
Langfristet gæld-----
Kortfristet gæld13151588
Passiver i alt1832963359701.236
Regnskabsperiode
2018
2017
2016
2015
2014
Startdato01-01-201801-01-201701-01-201601-01-201501-01-2014
Slutdato31-12-201831-12-201731-12-201631-12-201531-12-2014