Better Energy Nakskov III K/S
CVR · 35044582 · Reklamebeskyttet

Better Energy Nakskov III K/S

CVR · 35044582 · Reklamebeskyttet
2013
Stiftet
JAN 2021DEC 2021
Likviditetsgrad
Ikke beregnet
Afkastningsgrad
Ikke beregnet
Soliditetsgrad
45%
Meget god
Nøgletal
2021
2020
2019
2018
2017
Likviditetsgrad---65%60%
Afkastningsgrad---7%5%
Soliditetsgrad45%36%26%20%15%
Beløb i DKK 1.000
Bruttofortjeneste
600
500
400
300
200
100
0
2017
2018
2019
2020
2021
Beløb i DKK 1.000
Årets resultat
250
200
150
100
50
0
2017
2018
2019
2020
2021
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse
2021
2020
2019
2018
2017
Omsætning-----
Bruttofortjeneste---598558
Primært resultat---281241
Finansielle poster netto----97-110
Resultat før skat---184132
Årets resultat190249159184132
Beløb i DKK 1.000
Aktiver i alt
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2017
2018
2019
2020
2021
Beløb i DKK 1.000
Egenkapital
1.500
1.000
500
0
2017
2018
2019
2020
2021
Beløb i DKK 1.000
Aktiver
2021
2020
2019
2018
2017
Immaterielle anlægsaktiver-----
Materielle anlægsaktiver---3.6733.990
Finansielle anlægsaktiver---123147
Anlægsaktiver i alt---3.7964.137
Omsætningsaktiver448428382366330
Aktiver i alt3.2213.5423.8374.1624.467
Beløb i DKK 1.000
Passiver
2021
2020
2019
2018
2017
Egenkapital1.4491.2591.010851667
Langfristet gæld1.2501.7502.2502.7503.250
Kortfristet gæld---561550
Passiver i alt3.2213.5423.8374.1624.467
Regnskabsperiode
2021
2020
2019
2018
2017
Startdato01-01-202101-01-202001-01-201901-01-201801-01-2017
Slutdato31-12-202131-12-202031-12-201931-12-201831-12-2017