CRED Fund 1 ApS

CVR · 41917105
2020
Stiftet
OKT 2020DEC 2020
Likviditetsgrad
291%
Meget god
Afkastningsgrad
Ikke beregnet
Soliditetsgrad
66%
Meget god
Nøgletal
2020
Likviditetsgrad291%
Afkastningsgrad-
Soliditetsgrad66%
Beløb i DKK 1.000
Bruttofortjeneste
0
-5
-10
-15
2016
2017
2018
2019
2020
Beløb i DKK 1.000
Årets resultat
0
-5
-10
-15
2016
2017
2018
2019
2020
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse
2020
Omsætning-
Bruttofortjeneste-14
Primært resultat-
Finansielle poster netto-
Resultat før skat-
Årets resultat-14
Beløb i DKK 1.000
Aktiver i alt
40
30
20
10
0
2016
2017
2018
2019
2020
Beløb i DKK 1.000
Egenkapital
30
25
20
15
10
5
0
2016
2017
2018
2019
2020
Beløb i DKK 1.000
Aktiver
2020
Immaterielle anlægsaktiver-
Materielle anlægsaktiver-
Finansielle anlægsaktiver0
Anlægsaktiver i alt0
Omsætningsaktiver40
Aktiver i alt40
Beløb i DKK 1.000
Passiver
2020
Egenkapital26
Langfristet gæld-
Kortfristet gæld14
Passiver i alt40
Regnskabsperiode
2020
Startdato26-10-2020
Slutdato31-12-2020