IN2MEDIA HOLDING ApS
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION

CVR · 30924878
2007
Stiftet
JUL 2011JUN 2012
Likviditetsgrad
1121%
Meget god
Afkastningsgrad
-4%
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
91%
Meget god
Nøgletal
2012
Likviditetsgrad1121%
Afkastningsgrad-4%
Soliditetsgrad91%
Beløb i DKK 1.000
Bruttofortjeneste
0
-2
-4
-6
-8
2008
2009
2010
2011
2012
Beløb i DKK 1.000
Årets resultat
2
2
1
1
0
2008
2009
2010
2011
2012
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse
2012
Omsætning-
Bruttofortjeneste-6
Primært resultat-6
Finansielle poster netto8
Resultat før skat2
Årets resultat2
Beløb i DKK 1.000
Aktiver i alt
150
100
50
0
2008
2009
2010
2011
2012
Beløb i DKK 1.000
Egenkapital
150
100
50
0
2008
2009
2010
2011
2012
Beløb i DKK 1.000
Aktiver
2012
Immaterielle anlægsaktiver-
Materielle anlægsaktiver-
Finansielle anlægsaktiver-
Anlægsaktiver i alt-
Omsætningsaktiver140
Aktiver i alt140
Beløb i DKK 1.000
Passiver
2012
Egenkapital128
Langfristet gæld-
Kortfristet gæld13
Passiver i alt140
Regnskabsperiode
2012
Startdato01-07-2011
Slutdato30-06-2012