InGreen AgroFunding A/S
CVR · 42478121

InGreen AgroFunding A/S

CVR · 42478121
2021
Stiftet
1
Ansatte
12
Nyheder
JUN 2021DEC 2021
Likviditetsgrad
118%
Tilfredsstillende
Afkastningsgrad
-42%
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
-15%
Ikke tilfredsstillende
Nøgletal
2021
Likviditetsgrad118%
Afkastningsgrad-42%
Soliditetsgrad-15%
Beløb i DKK 1.000
Bruttofortjeneste
0
-200
-400
-600
-800
-1.000
2017
2018
2019
2020
2021
Beløb i DKK 1.000
Årets resultat
0
-200
-400
-600
-800
2017
2018
2019
2020
2021
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse
2021
Omsætning-
Bruttofortjeneste-959
Primært resultat-1.019
Finansielle poster netto-11
Resultat før skat-1.030
Årets resultat-763
Beløb i DKK 1.000
Aktiver i alt
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2017
2018
2019
2020
2021
Beløb i DKK 1.000
Egenkapital
0
-100
-200
-300
-400
2017
2018
2019
2020
2021
Beløb i DKK 1.000
Aktiver
2021
Immaterielle anlægsaktiver777
Materielle anlægsaktiver-
Finansielle anlægsaktiver267
Anlægsaktiver i alt1.044
Omsætningsaktiver1.401
Aktiver i alt2.444
Beløb i DKK 1.000
Passiver
2021
Egenkapital-360
Langfristet gæld1.618
Kortfristet gæld1.186
Passiver i alt2.444
Regnskabsperiode
2021
Startdato19-06-2021
Slutdato31-12-2021