Kanalbyen i Fredericia P/S
CVR · 31754372

Kanalbyen i Fredericia P/S

CVR · 31754372
2008
Stiftet
3
Ansatte
JAN 2022DEC 2022
Likviditetsgrad
51382%
Meget god
Afkastningsgrad
1%
Svag
Soliditetsgrad
92%
Meget god
Nøgletal
2022
2021
2020
2019
2018
Likviditetsgrad51382%1514%684%9288%7530%
Afkastningsgrad1%-1%0%-1%-2%
Soliditetsgrad92%93%85%99%99%
Beløb i DKK 1.000
Bruttofortjeneste
5.000
0
-5.000
-10.000
2018
2019
2020
2021
2022
Beløb i DKK 1.000
Årets resultat
5.000
0
-5.000
-10.000
2018
2019
2020
2021
2022
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse
2022
2021
2020
2019
2018
Omsætning27.751038.31518.04210.206
Bruttofortjeneste4.228-3.887-1.254-3.227-7.961
Primært resultat4.035-4.118-1.455-3.468-8.277
Finansielle poster netto-471-557-146-177-183
Resultat før skat-----
Årets resultat3.564-4.675-1.601-3.645-8.460
Beløb i DKK 1.000
Aktiver i alt
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2018
2019
2020
2021
2022
Beløb i DKK 1.000
Egenkapital
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2018
2019
2020
2021
2022
Beløb i DKK 1.000
Aktiver
2022
2021
2020
2019
2018
Immaterielle anlægsaktiver-----
Materielle anlægsaktiver2239567345
Finansielle anlægsaktiver-----
Anlægsaktiver i alt2239567345
Omsætningsaktiver439.316430.801476.694413.039417.814
Aktiver i alt439.338430.841476.750413.112417.859
Beløb i DKK 1.000
Passiver
2022
2021
2020
2019
2018
Egenkapital405.953402.389407.064408.665412.310
Langfristet gæld-----
Kortfristet gæld85528.45269.6864.4475.549
Passiver i alt439.338430.841476.750413.112417.859
Regnskabsperiode
2022
2021
2020
2019
2018
Startdato01-01-202201-01-202101-01-202001-01-201901-01-2018
Slutdato31-12-202231-12-202131-12-202031-12-201931-12-2018