PESPO 1 ApS

CVR · 42909637
2021
Stiftet
DEC 2021DEC 2021
Likviditetsgrad
35447%
Meget god
Afkastningsgrad
Ikke beregnet
Soliditetsgrad
100%
Meget god
Nøgletal
2021
Likviditetsgrad35447%
Afkastningsgrad-
Soliditetsgrad100%
Beløb i DKK 1.000
Bruttofortjeneste
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
2017
2018
2019
2020
2021
Beløb i DKK 1.000
Årets resultat
800
600
400
200
0
2017
2018
2019
2020
2021
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse
2021
Omsætning-
Bruttofortjeneste-12
Primært resultat-
Finansielle poster netto883
Resultat før skat871
Årets resultat679
Beløb i DKK 1.000
Aktiver i alt
150.000
100.000
50.000
0
2017
2018
2019
2020
2021
Beløb i DKK 1.000
Egenkapital
150.000
100.000
50.000
0
2017
2018
2019
2020
2021
Beløb i DKK 1.000
Aktiver
2021
Immaterielle anlægsaktiver-
Materielle anlægsaktiver-
Finansielle anlægsaktiver70.476
Anlægsaktiver i alt70.476
Omsætningsaktiver72.125
Aktiver i alt142.601
Beløb i DKK 1.000
Passiver
2021
Egenkapital142.398
Langfristet gæld-
Kortfristet gæld203
Passiver i alt142.601
Regnskabsperiode
2021
Startdato16-12-2021
Slutdato31-12-2021