Sode Landbrug ApS

CVR · 40806989
2019
Stiftet
SEP 2019DEC 2020
Likviditetsgrad
98%
Svag
Afkastningsgrad
Ikke beregnet
Soliditetsgrad
-2%
Ikke tilfredsstillende
Nøgletal
2020
Likviditetsgrad98%
Afkastningsgrad-
Soliditetsgrad-2%
Beløb i DKK 1.000
Bruttofortjeneste
6
5
4
3
2
1
0
2016
2017
2018
2019
2020
Beløb i DKK 1.000
Årets resultat
0
-100
-200
-300
-400
2016
2017
2018
2019
2020
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse
2020
Omsætning-
Bruttofortjeneste6
Primært resultat-
Finansielle poster netto-52
Resultat før skat-366
Årets resultat-356
Beløb i DKK 1.000
Aktiver i alt
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2016
2017
2018
2019
2020
Beløb i DKK 1.000
Egenkapital
0
-10
-20
-30
-40
2016
2017
2018
2019
2020
Beløb i DKK 1.000
Aktiver
2020
Immaterielle anlægsaktiver-
Materielle anlægsaktiver-
Finansielle anlægsaktiver0
Anlægsaktiver i alt0
Omsætningsaktiver2.181
Aktiver i alt2.181
Beløb i DKK 1.000
Passiver
2020
Egenkapital-36
Langfristet gæld-
Kortfristet gæld2.217
Passiver i alt2.181
Regnskabsperiode
2020
Startdato11-09-2019
Slutdato31-12-2020