WINDELOV & LASSEN ApS

CVR · 32311385
2011
Stiftet
0
Ansatte
JAN 2017DEC 2017
Likviditetsgrad
Ikke beregnet
Afkastningsgrad
Ikke beregnet
Soliditetsgrad
Ikke beregnet
Nøgletal
2017
2016
2015
2014
2013
Likviditetsgrad-----
Afkastningsgrad-----
Soliditetsgrad-----
Beløb i 1.000
Bruttofortjeneste
1.000
800
600
400
200
0
2013
2014
2015
2016
2017
Beløb i 1.000
Årets resultat
1.000
800
600
400
200
0
2013
2014
2015
2016
2017
Beløb i 1.000
Resultatopgørelse
2017
2016
2015
2014
2013
Valuta-----
Omsætning-----
Bruttofortjeneste-----
Primært resultat-----
Finansielle poster netto-----
Resultat før skat-----
Årets resultat-----
Beløb i 1.000
Aktiver i alt
1.000
800
600
400
200
0
2013
2014
2015
2016
2017
Beløb i 1.000
Egenkapital
1.000
800
600
400
200
0
2013
2014
2015
2016
2017
Beløb i 1.000
Aktiver
2017
2016
2015
2014
2013
Valuta-----
Immaterielle anlægsaktiver-----
Materielle anlægsaktiver-----
Finansielle anlægsaktiver-----
Anlægsaktiver i alt-----
Omsætningsaktiver-----
Aktiver i alt-----
Beløb i 1.000
Passiver
2017
2016
2015
2014
2013
Valuta-----
Egenkapital-----
Langfristet gæld-----
Kortfristet gæld-----
Passiver i alt-----
Regnskabsperiode
2017
2016
2015
2014
2013
Startdato01-01-201701-01-201601-01-201501-01-201401-01-2013
Slutdato31-12-201731-12-201631-12-201531-12-201431-12-2013