Søg...
Søg efter virksomhed eller person
Branche:

Andre organisationer og foreninger i.a.n.

- Virksomhed, der udøves af organisationer, som ikke er direkte tilknyttet et politisk parti, men som arbejder for at fremme sager af offentlig interesse ved hjælp af oplysningskampagner, politisk indflydelse, tilvejebringelse af midler mv. - Organisationer, der fremmer kulturelle og uddannelsesmæssige foranstaltninger i.a.n. - Organisationer, der arbejder til beskyttelse og forbedring af vilkårene for særlige grupper, fx etniske grupper og andre minoritetsgrupper - Lejerforeninger, forbrugerorganisationer, borgerinitiativer eller protestbevægelser, miljø- og økologibevægelser, dyreværnsforeninger - Foreninger, hvis formål er socialt samvær, fx rotary-klubber, loger mv., friluftsorganisationer, spejderorganisationer, campingorganisationer - Ungdomsorganisationer (undtagen politiske partiers ungdomsorganisationer), studenterforeninger, klubber og broderforbund mv. - Personaleforeninger - Långivning ydet af organisationer og foreninger - Foreninger med kulturelle eller rekreative aktiviteter eller hobbyer (bortset fra sport og spil), fx litteraturforeninger, lokalhistoriske foreninger, haveselskaber, film- og fotoklubber, musik- og kunstforeninger, håndværksforeninger og frimærkeklubber mv.

Branche:

Andre organisationer og foreninger i.a.n.

- Virksomhed, der udøves af organisationer, som ikke er direkte tilknyttet et politisk parti, men som arbejder for at fremme sager af offentlig interesse ved hjælp af oplysningskampagner, politisk indflydelse, tilvejebringelse af midler mv. - Organisationer, der fremmer kulturelle og uddannelsesmæssige foranstaltninger i.a.n. - Organisationer, der arbejder til beskyttelse og forbedring af vilkårene for særlige grupper, fx etniske grupper og andre minoritetsgrupper - Lejerforeninger, forbrugerorganisationer, borgerinitiativer eller protestbevægelser, miljø- og økologibevægelser, dyreværnsforeninger - Foreninger, hvis formål er socialt samvær, fx rotary-klubber, loger mv., friluftsorganisationer, spejderorganisationer, campingorganisationer - Ungdomsorganisationer (undtagen politiske partiers ungdomsorganisationer), studenterforeninger, klubber og broderforbund mv. - Personaleforeninger - Långivning ydet af organisationer og foreninger - Foreninger med kulturelle eller rekreative aktiviteter eller hobbyer (bortset fra sport og spil), fx litteraturforeninger, lokalhistoriske foreninger, haveselskaber, film- og fotoklubber, musik- og kunstforeninger, håndværksforeninger og frimærkeklubber mv.

Omtale

Omtale er målt på antal artikler de seneste to år, med mindre andet er angivet. Er en artikel publiceret i flere medier, tæller den med en gang for hvert medie.

Søg...
Søg efter virksomhed eller person

Omtale

Omtale er målt på antal artikler de seneste to år, med mindre andet er angivet. Er en artikel publiceret i flere medier, tæller den med en gang for hvert medie.

Dansk Folkeparti
Enhedslisten
Danmarks Naturfredningsforening
Røde Kors
Forbrugerrådet Tænk
Stram Kurs
Partiet Klaus Riskær Pedersen
FDA
Danske Patienter
Friluftsrådet
Det Kriminalpræventive Råd
Mellemfolkeligt Samvirke
Copenhagen Pride
Danske Beredskaber
Det Økologiske Råd
Dansk Folkehjælp
Dansk Folkehjælp
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
SEC

Andre organisationer og foreninger i.a.n.

- Virksomhed, der udøves af organisationer, som ikke er direkte tilknyttet et politisk parti, men som arbejder for at fremme sager af offentlig interesse ved hjælp af oplysningskampagner, politisk indflydelse, tilvejebringelse af midler mv. - Organisationer, der fremmer kulturelle og uddannelsesmæssige foranstaltninger i.a.n. - Organisationer, der arbejder til beskyttelse og forbedring af vilkårene for særlige grupper, fx etniske grupper og andre minoritetsgrupper - Lejerforeninger, forbrugerorganisationer, borgerinitiativer eller protestbevægelser, miljø- og økologibevægelser, dyreværnsforeninger - Foreninger, hvis formål er socialt samvær, fx rotary-klubber, loger mv., friluftsorganisationer, spejderorganisationer, campingorganisationer - Ungdomsorganisationer (undtagen politiske partiers ungdomsorganisationer), studenterforeninger, klubber og broderforbund mv. - Personaleforeninger - Långivning ydet af organisationer og foreninger - Foreninger med kulturelle eller rekreative aktiviteter eller hobbyer (bortset fra sport og spil), fx litteraturforeninger, lokalhistoriske foreninger, haveselskaber, film- og fotoklubber, musik- og kunstforeninger, håndværksforeninger og frimærkeklubber mv.