Andre organisationer og foreninger i.a.n.
Virksomheder
194609
Branchekode
949900
Branchenyheder:
Jakob Brandt
Maria Reumert Gjerding
Jakob Brandt
Jakob Brandt
Jakob Brandt
Maria Reumert Gjerding
Lone Mikkelsen
Lone Mikkelsen
Jakob Brandt
Maria Reumert Gjerding
Julie Koch
Trine Pertou Mach
Bjørn Friis Neerfeldt Christensen
Trine Pertou Mach
Maria Reumert Gjerding
Maria Reumert Gjerding
Maria Reumert Gjerding
Lisbeth Engbo
Laura Kirch Kirkegaard
Esben Marcher
Daria Rivin
Daria Rivin
Asbjørn Sonne Nørgaard
Mads Reinholdt
Mads Reinholdt
Jakob Brandt
Trine Pertou Mach
Trine Pertou Mach
Maria Reumert Gjerding
Maria Reumert Gjerding
Henriette Laursen
Annette Wandel
Tim R. Whyte
Tim R. Whyte
Maria Reumert Gjerding
Maria Reumert Gjerding
Maria Reumert Gjerding
Maria Reumert Gjerding
Tim R. Whyte
Tim R. Whyte
Maria Reumert Gjerding
Jakob Brandt
Maria Reumert Gjerding
Niko Grünfeld
Trine Pertou Mach
Mads Reinholdt
Annette Wandel
Jakob Brandt
Jakob Brandt
Jakob Brandt
Tim R. Whyte
Maria Reumert Gjerding
Annette Wandel
Jakob Brandt
Maria Reumert Gjerding
Jakob Brandt
Jakob Brandt
Jakob Brandt
Mads Reinholdt
Trine Pertou Mach
Annette Wandel
Trine Pertou Mach
Tim R. Whyte
Trine Pertou Mach
Trine Pertou Mach
Trine Pertou Mach
Jakob Brandt
Trine Pertou Mach
Trine Pertou Mach
Trine Pertou Mach
Trine Pertou Mach
Trine Pertou Mach
Trine Pertou Mach
Trine Pertou Mach
Trine Pertou Mach
Trine Pertou Mach
Maria Reumert Gjerding
Trine Pertou Mach
Trine Pertou Mach
Jakob Brandt
Laura Kirch Kirkegaard
Mads Reinholdt
Jakob Brandt
Jakob Brandt
Mads Reinholdt
Jakob Brandt
Jakob Brandt
Jakob Brandt
Mads Reinholdt
Mads Reinholdt
Maria Reumert Gjerding
Trine Pertou Mach
Asbjørn Sonne Nørgaard
Søren Agerschou Dyck-Madsen
Daria Rivin
Asbjørn Sonne Nørgaard
Asbjørn Sonne Nørgaard
Lone Mikkelsen
Lone Mikkelsen
Asbjørn Sonne Nørgaard
Om denne branche

Virksomhed, der udøves af organisationer, som ikke er direkte tilknyttet et politisk parti, men som arbejder for at fremme sager af offentlig interesse ved hjælp af oplysningskampagner, politisk indflydelse, tilvejebringelse af midler mv. 10- Organisationer, der fremmer kulturelle og uddannelsesmæssige foranstaltninger i.a.n. 10- Organisationer, der arbejder til beskyttelse og forbedring af vilkårene for særlige grupper, fx etniske grupper og andre minoritetsgrupper 10- Lejerforeninger, forbrugerorganisationer, borgerinitiativer eller protestbevægelser, miljø- og økologibevægelser, dyreværnsforeninger 10- Foreninger, hvis formål er socialt samvær, fx rotary-klubber, loger mv., friluftsorganisationer, spejderorganisationer, campingorganisationer 10- Ungdomsorganisationer (undtagen politiske partiers ungdomsorganisationer), studenterforeninger, klubber og broderforbund mv. 10- Personaleforeninger 10- Långivning ydet af organisationer og foreninger 10- Foreninger med kulturelle eller rekreative aktiviteter eller hobbyer (bortset fra sport og spil), fx litteraturforeninger, lokalhistoriske foreninger, haveselskaber, film- og fotoklubber, musik- og kunstforeninger, håndværksforeninger og frimærkeklubber mv.

Mest omtalte i virksomhederne:
Om denne branche

Virksomhed, der udøves af organisationer, som ikke er direkte tilknyttet et politisk parti, men som arbejder for at fremme sager af offentlig interesse ved hjælp af oplysningskampagner, politisk indflydelse, tilvejebringelse af midler mv. 10- Organisationer, der fremmer kulturelle og uddannelsesmæssige foranstaltninger i.a.n. 10- Organisationer, der arbejder til beskyttelse og forbedring af vilkårene for særlige grupper, fx etniske grupper og andre minoritetsgrupper 10- Lejerforeninger, forbrugerorganisationer, borgerinitiativer eller protestbevægelser, miljø- og økologibevægelser, dyreværnsforeninger 10- Foreninger, hvis formål er socialt samvær, fx rotary-klubber, loger mv., friluftsorganisationer, spejderorganisationer, campingorganisationer 10- Ungdomsorganisationer (undtagen politiske partiers ungdomsorganisationer), studenterforeninger, klubber og broderforbund mv. 10- Personaleforeninger 10- Långivning ydet af organisationer og foreninger 10- Foreninger med kulturelle eller rekreative aktiviteter eller hobbyer (bortset fra sport og spil), fx litteraturforeninger, lokalhistoriske foreninger, haveselskaber, film- og fotoklubber, musik- og kunstforeninger, håndværksforeninger og frimærkeklubber mv.

Mest omtalte personer:
Mest omtalte virksomheder:

Omtale

Omtale er målt på antal artikler de seneste to år, med mindre andet er angivet. Er en artikel publiceret i flere medier, tæller den med en gang for hvert medie.

Jakob Brandt
Maria Reumert Gjerding
Jakob Brandt
Jakob Brandt
Jakob Brandt
Maria Reumert Gjerding
Lone Mikkelsen
Lone Mikkelsen
Jakob Brandt
Maria Reumert Gjerding
Julie Koch
Trine Pertou Mach
Bjørn Friis Neerfeldt Christensen
Trine Pertou Mach
Maria Reumert Gjerding
Maria Reumert Gjerding
Maria Reumert Gjerding
Lisbeth Engbo
Laura Kirch Kirkegaard
Esben Marcher
Daria Rivin
Daria Rivin
Asbjørn Sonne Nørgaard
Mads Reinholdt
Mads Reinholdt
Jakob Brandt
Trine Pertou Mach
Trine Pertou Mach
Maria Reumert Gjerding
Maria Reumert Gjerding
Henriette Laursen
Annette Wandel
Tim R. Whyte
Tim R. Whyte
Maria Reumert Gjerding
Maria Reumert Gjerding
Maria Reumert Gjerding
Maria Reumert Gjerding
Tim R. Whyte
Tim R. Whyte
Maria Reumert Gjerding
Jakob Brandt
Maria Reumert Gjerding
Niko Grünfeld
Trine Pertou Mach
Mads Reinholdt
Annette Wandel
Jakob Brandt
Jakob Brandt
Jakob Brandt
Tim R. Whyte
Maria Reumert Gjerding
Annette Wandel
Jakob Brandt
Maria Reumert Gjerding
Jakob Brandt
Jakob Brandt
Jakob Brandt
Mads Reinholdt
Trine Pertou Mach
Annette Wandel
Trine Pertou Mach
Tim R. Whyte
Trine Pertou Mach
Trine Pertou Mach
Trine Pertou Mach
Jakob Brandt
Trine Pertou Mach
Trine Pertou Mach
Trine Pertou Mach
Trine Pertou Mach
Trine Pertou Mach
Trine Pertou Mach
Trine Pertou Mach
Trine Pertou Mach
Trine Pertou Mach
Maria Reumert Gjerding
Trine Pertou Mach
Trine Pertou Mach
Jakob Brandt
Laura Kirch Kirkegaard
Mads Reinholdt
Jakob Brandt
Jakob Brandt
Mads Reinholdt
Jakob Brandt
Jakob Brandt
Jakob Brandt
Mads Reinholdt
Mads Reinholdt
Maria Reumert Gjerding
Trine Pertou Mach
Asbjørn Sonne Nørgaard
Søren Agerschou Dyck-Madsen
Daria Rivin
Asbjørn Sonne Nørgaard
Asbjørn Sonne Nørgaard
Lone Mikkelsen
Lone Mikkelsen
Asbjørn Sonne Nørgaard

Omtale

Omtale er målt på antal artikler de seneste to år, med mindre andet er angivet. Er en artikel publiceret i flere medier, tæller den med en gang for hvert medie.

socialdemokratiet
Fremtidens Børn
Det Kriminalpræventive Råd
Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti
Danske Beredskaber
ALPHA
Dansk Røde Kors
Levedygtigt
AB
ROYAL
Jelling Musikfestival
DBI
Om denne branche

Virksomhed, der udøves af organisationer, som ikke er direkte tilknyttet et politisk parti, men som arbejder for at fremme sager af offentlig interesse ved hjælp af oplysningskampagner, politisk indflydelse, tilvejebringelse af midler mv. 10- Organisationer, der fremmer kulturelle og uddannelsesmæssige foranstaltninger i.a.n. 10- Organisationer, der arbejder til beskyttelse og forbedring af vilkårene for særlige grupper, fx etniske grupper og andre minoritetsgrupper 10- Lejerforeninger, forbrugerorganisationer, borgerinitiativer eller protestbevægelser, miljø- og økologibevægelser, dyreværnsforeninger 10- Foreninger, hvis formål er socialt samvær, fx rotary-klubber, loger mv., friluftsorganisationer, spejderorganisationer, campingorganisationer 10- Ungdomsorganisationer (undtagen politiske partiers ungdomsorganisationer), studenterforeninger, klubber og broderforbund mv. 10- Personaleforeninger 10- Långivning ydet af organisationer og foreninger 10- Foreninger med kulturelle eller rekreative aktiviteter eller hobbyer (bortset fra sport og spil), fx litteraturforeninger, lokalhistoriske foreninger, haveselskaber, film- og fotoklubber, musik- og kunstforeninger, håndværksforeninger og frimærkeklubber mv.