Hoteller og restauranter
Branche under
Erhverv
Virksomheder
23130
Branchekode
I
Branchenyheder:
Underbrancher
Overnatningsfaciliteter
2610 virksomheder
Restaurationsvirksomhed
20520 virksomheder
Mest omtalte personer:

Omtale

Omtale er målt på antal artikler de seneste to år, med mindre andet er angivet. Er en artikel publiceret i flere medier, tæller den med en gang for hvert medie.

Underbrancher
Overnatningsfaciliteter
2610 virksomheder
Restaurationsvirksomhed
20520 virksomheder