HUS LP ApS
OPLØST EFTER ERKLÆRING

CVR · 40858830
2019
Stiftet
OKT 2019DEC 2020
Likviditetsgrad
Ikke beregnet
Afkastningsgrad
0%
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
100%
Meget god
Nøgletal
2020
Likviditetsgrad-
Afkastningsgrad0%
Soliditetsgrad100%
Beløb i DKK 1.000
Bruttofortjeneste
0
0
2016
2017
2018
2019
2020
Beløb i DKK 1.000
Årets resultat
0
0
2016
2017
2018
2019
2020
Beløb i DKK 1.000
Resultatopgørelse
2020
Omsætning-
Bruttofortjeneste0
Primært resultat0
Finansielle poster netto0
Resultat før skat0
Årets resultat0
Beløb i DKK 1.000
Aktiver i alt
40
30
20
10
0
2016
2017
2018
2019
2020
Beløb i DKK 1.000
Egenkapital
40
30
20
10
0
2016
2017
2018
2019
2020
Beløb i DKK 1.000
Aktiver
2020
Immaterielle anlægsaktiver0
Materielle anlægsaktiver-
Finansielle anlægsaktiver-
Anlægsaktiver i alt0
Omsætningsaktiver40
Aktiver i alt40
Beløb i DKK 1.000
Passiver
2020
Egenkapital40
Langfristet gæld0
Kortfristet gæld0
Passiver i alt40
Regnskabsperiode
2020
Startdato14-10-2019
Slutdato31-12-2020