Søg i Paqle
Søg efter personer og virksomheder
Socialistisk Folkeparti (Hedensted)
CVR-nummer
31926068
31926068
Socialistisk Folkeparti (Hedensted)
CVR: 31926068
Likviditetsgrad
Ikke beregnet
Afkastningsgrad
Ikke beregnet
Soliditetsgrad
Ikke beregnet
Nøgletal
Likviditetsgrad
Afkastningsgrad
Soliditetsgrad
Beløb i 1.000
Bruttofortjeneste
1.000
800
600
400
200
0
2014
2015
2016
2017
2018
Beløb i 1.000
Årets resultat
1.000
800
600
400
200
0
2014
2015
2016
2017
2018
Beløb i 1.000
Resultatopgørelse
Valuta
Omsætning
Bruttofortjeneste
Primært resultat
Finansielle poster netto
Resultat før skat
Årets resultat
Beløb i 1.000
Aktiver i alt
1.000
800
600
400
200
0
2014
2015
2016
2017
2018
Beløb i 1.000
Egenkapital
1.000
800
600
400
200
0
2014
2015
2016
2017
2018
Beløb i 1.000
Aktiver
Valuta
Immaterielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Aktiver i alt
Beløb i 1.000
Passiver
Valuta
Egenkapital
Langfristet gæld
Kortfristet gæld
Passiver i alt
Regnskabsperiode
Startdato
Slutdato